Autorzy i datowanie pieśni

Pieśni Śpiewnika Pelplińskiego pochodzą w większości z XVII-tego i XVIII-tego wieku. Niektóre teksty są znacznie starsze, średniowieczne i renesansowe. Część pochodzi od ludu, tym samym autorzy pozostają anonimowi. Ustaliłem jednak autorstwo kilku pieśni rozdziału eschatologicznego. Niektóre wywodzą się z większych poetyckich całości, np. pieśń VII o śmierci („Śmierć okrutna, śmierć straszliwa”) to tłumaczenie fragmentu „Quattuor hominis ultima”, poetyckiego moralitetu autorstwa jezuitów Mateusza Radera i Jana Niesiusa, wydanego w 1629 roku w Monachium. Pieśń jest fragmentem „Śmiertelnego zawodzenia”, pierwszej części dzieła, której mottem jest cytat z Eklezjastyka 41: „o śmierci, jakże przykra jest pamięć o tobie”.

Rozpoczynający część o rzeczach ostatecznych utwór, zamieszczony przed pieśniami o śmierci, to fragment wiersza Jakuba Teodora Trembeckiego „Zegar bojaźni Bożej”. Pieśń dziesiątą o śmierci zamieszczono w śpiewniku w „starszym” i „młodszym układzie”. Jest to wariant piętnastowiecznej „Skargi umierającego”, będącej prawdopodobnie przekładem jeszcze starszego czeskiego wiersza. Przekazane przez śpiewnik wersje różnią się nieco od pierwotnej, co bierze się z przekazu ustnego praktykowanego wśród gminu.

więcej

Aktualności

Monodia na fb

Wejść na stronę: 2295 (Dziś: 1)