pieśń 945

Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony,
Żem łaską Jego świętą uzdrowiony;
Porzucam świata obiekta,
Kierując w niebo afekta.

Teraz, mój Panie, o to Ciebie proszę,
Niech w swych zamysłach szkody nie ponoszę;
Duszę i serce w Twe rany,
Oddajęć, Jezu kochany.

Jeżeli przez grzech jestem oddalony,
Wracam się, Jezu, do Ciebie skruszony;
Weź z serca mego ofiarę,
Że Cię chcę kochać nad miarę.

Już nie chcę więcej światowego licha,
Do Ciebie, Jezu, serce moje wzdycha;
Oczy od ciernia Twe krwawe,
Niech będą na mnie łaskawe.

Na wieczne czasy i przez miliony,
Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony,
Że nas przyjmuje do Siebie,
Chwalmyż Go wszędzie i w niebie. Amen.

więcej

Aktualności

Monodia na fb

Wejść na stronę: 4101 (Dziś: 1)