Mateusz Kowalski – vocal
S
zczepan Pospieszalski - vocal
Adam Strug - vocal

Jacek Zembrowski - vokal
Tymoteusz Woźniak - vocal

Wejść na stronę: 1569 (Dziś: 2)